Подробнее на сайте: https://yetimedicine.ruhttps://bravemedicine.ruhttps://enjoymedicine.ruhttps://focmedicine.ru https://rankmedicine.ru
https://chinese-medicine.ruhttps://keepmedicine.ruhttps://whitemedicine.ruhttps://indianmedicine.ru https://medicinego.ruhttps://dearmedicine.ruhttps://medicineway.ruhttps://washealth.ruhttps://safemedicine.ruhttps://natural-cure.ru

Skiltning i naturen

naturstyrelsen skiltning i naturen
Skal du skilte i naturen, kan det gøres med de officielle skilte fra Naturstyrelsen (tidl. Skov- og Naturstyrelsen)
Du kan se det komplette skilteprogram her hos os, hvor der også er adgang til on-line bestilling.
naturstyrelsen anvisning Anvisningsskilte

Se oversigt her
naturstyrelsen forbud Forbudsskilte

Se oversigt her
naturstyrelsen service Serviceskilte

Se oversigt her
naturstyrelsen rute Rutevejledning

Se oversigt her
naturstyrelsen tal Talskilte

Se oversigt her
naturstyrelsen privat skiltning Privat område skiltning

Se oversigt her
Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog 1996 (historisk publikation)
med glimrende oversigt over opsætningsmuligheder og skilteløsninger.

Naturstyrelsen informerer...

naturstyrelsen skiltning
Information fra www.naturstyrelsen.dk
Naturstyrelsens skilteprogram er obligatorisk at bruge på alle de arealer, som styrelsen forvalter.

Grundelementet i skilteprogrammet er en solid og karakterfuld stolpe. Den kan bruges som piktogramstander eller som den bærende del af forskellige skilte, f.eks. i A4, A3 og A2 format, et højskilt, vejviserskilt, ruteafmærkning, en bom, kædeafspærring og folderkasser.

Skilteprogrammet er frit at bruge for alle - dog med følgende forbehold:

1. Styrelsens logo er varemærkebeskyttet og må derfor ikke kopieres eller efterlignes
2. Naturstyrelsen forbeholder sig den (svensk) røde farve
3. Der skal anvendes en anden afrunding af stolpens top

Baggrunden for disse forbehold er, at lovgivningen giver borgerne videregående rettigheder til at færdes på offentligt ejede naturområder, og at Naturstyrelsen har særlige forpligtelser til at give brugerne yderligere rettigheder.

Forskellige farver kan bruges til at vejlede borgerne angående hvilke regler, der gælder for det naturareal, de går på.
I samarbejdsprojektet Det midtjyske Søhøjland er stolperne røde på Naturstyrelsens arealer, sorte på kommunale arealer og brune på private arealer.

Ved indgangen til de private skove er der mange steder opsat et særligt skilt, der orienterer om adgangsreglerne. Levering af "privatskovskiltet" kan ske ved henvendelse til Dansk Skovforening, der på Miljøministeriets vegne administrerer denne skilteordning.

Bemærk, at det ikke er piktogrammer eller andre informationsskilte, som bestemmer, hvad naturens gæster må. Reglerne fremgår af lovgivningen. Kun i særlige tilfælde må en privat ejer indskrænke brugernes ret til at færdes i naturen; der er lavet en særlig skiltevejledning til dette brug.